Comanda-recollida

Cada setmana demanem als nostres proveïdors els seus productes i els recollim els dijous, a les 20h, al nostre local al mercat de Vallvidrera.

Després de tres anys de funcionament, ja disposem d’un ventall ampli de proveïdors locals que ens serveixen verdures, fruïtes, farines, fruïts secs, vi, carn ecològica, ous, bolets, formatges, etc.

No estem obligats a comprar cada setmana i cada soci és lliure de demanar quan li vagi bé.

Reunions mensuals

La cooperativa fa una reunió mensual per discutir temes i prendre decisions sobre el seu funcionament. Sempre és el primer dimecres de cada mes, al Centre Cívic de Vallvidrera.

Compromisos Socis

A l’ingressar en la cooperativa, cada soci/a paga la suma de 25 euros/any per assegurar el funcionament de la cooperativa. A més signa una Carta de compromis, que es pot baixar aquí

S’entén que la cooperativa no funcionarà sense la participació activa de cada soci/a. Això inclou la participació en una de les comissions actuals:

  • Proveïdors – Relació amb els proveïdors, explorar d’altres nous i fer un seguiment dels productes comprats.
  • Administració – Tresoreria, seguiment de les comandes, creació d’eines per fer-les, l’organització de reunions, coordinar la distribució de tasques etc.
  • Relacions – Organització de presentacions, xerrades-tallers-celebracions, etc.  Donar informació del què fem a la gent interessada, buscar informació d’altres grups i organitzacions cooperativistes.

També es pot cooperar en altres activitats que organitza la cooperativa: la Fira Agrícola, l’hort comunitari, etc.